Latest Past Events

Leicester Nagar Kirtan

Gurdwara sahib 106 East Park Road, Leicester

Leicester Nagar Kirtan - Celebrating Guru Nanak Dev Ji Parkash Purab